5200 Fri bil

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

Dersom det blir gitt rimelig lån i arbeidsforhold og renten i avtalen er lavere enn normrentesatsen, skal mottaker av lånet skattlegges og innrapporteres for forskjellen mellom normrentesatsen og den avtalte renten. Dette gjøres i lønnssystemet, og bokføres i regnskapet til debet på konto 5240 med motkonto til kredit på konto 5290.

[EN: Interest rate benefit]

Stikkord: ansettelsesforhold

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52