5200 Fri bil

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

Innrapportering og håndtering av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i forbindelse med gruppelivsforsikring gjøres i lønnssystemet. Regnskapsmessig bokføres beløpet til debet på konto 5250 og kredit konto 5290.

Betaling av premien føres under konto 5310 Gruppelivsforsikring.

[EN: Group life insurance]

Stikkord: 5250, konto 5250, konto 5250 gruppelivsforsikring, ansettelsesforhold

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52