5200 Fri bil

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte i virksomheten. Dersom det tegnes tilleggsforsikringer ut over dette vil merpremien være skattepliktig for den ansatte.

Innberetning og håndtering av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i forbindelse med den skattepliktige delen av yrkesskadeforsikringen gjøres i lønnssystemet. Regnskapsmessig bokføres beløpet til debet på konto 5254 og kredit konto 5290.

Betaling av premien føres under konto 5320 Annen oppgavepliktig personalforsikring.

[EN: Occupational injuries insurance, taxable portion]

Stikkord: yrkeskadeforsikring, ansettelsesforhold

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52