5200 Fri bil

5210 Fri telefon

5220 Fri avis

5230 Fri kost

5235 Fri losji

5236 Fri bolig

5240 Rentefordel

5250 Gruppelivsforsikring

5252 Ulykkesforsikring

5253 Personavbruddsforsikring

5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del

5255 Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig

5280 Annen fordel i arbeidsforhold

5285 Annen fordel i arbeidsforhold, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5290 Motkonto for gruppe 52

Brukes som motkonto til alle kontoene i 52 gruppen.

Det bokføres debet/kredit med samme beløp slik at posteringen ikke har noen resultateffekt, men kun har innvirkning på innberetning av skattepliktige naturalytelser.

52 gruppen brukes til avstemming og kontroll av innberettede skattepliktige naturalytelser.

[EN: Contra account for group 52]

Stikkord: ansettelsesforhold