5310 Gruppelivsforsikring

5320 Annen opplysningspliktig personalforsikring

* Konto lagt til av dib

På denne kontoen registrerer du betalinger av andre opplysningspliktige premier på personalforsikringer. Personalforsikringene kan være ulykkesforsikring, livsforsikring og sykeforsikring for de ansatte. Det kan også være skattepliktig del av personavbruddsforsikring og skattepliktig merpremien for yrkesskadeforsikring.

Premiene skal innrapporteres pr ansatt gjennom året, og registreres i lønnssystemet. For konto for selve innrapporteringen, se konto 5252, 5253 og 5254 med tilhørende motkonto konto 5290.

Stikkord: oppgavepliktig

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

5335 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5399 Motkonto for gruppe 53