5310 Gruppelivsforsikring

5320 Annen opplysningspliktig personalforsikring

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

Diverse godtgjørelser til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende er lønnsinntekt, se sktl. § 5-10 b. Dette kan f.eks. være styrehonorar.

[EN: Remuneration to members of the board]

Stikkord: 5330, konto 5330, konto 5330 godtgjørelse til styremedlemmer, oppgavepliktig

5335 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5399 Motkonto for gruppe 53