5310 Gruppelivsforsikring

5320 Annen opplysningspliktig personalforsikring

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

5335 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

Godtgjørelser til medlem av bedriftsforsamlingen er som lønnsinntekt å regne.

[EN: Remuneration to members of the corporate assembly]

Stikkord: foretak, oppgavepliktig

5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5399 Motkonto for gruppe 53