5310 Gruppelivsforsikring

5320 Annen opplysningspliktig personalforsikring

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

5335 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

Brukes til bokføring av andre opplysningspliktige godtgjørelser som ikke har egen konto i 53 gruppen.

[EN: Other reportable remuneration]

Stikkord: oppgavepliktig

5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5399 Motkonto for gruppe 53