5310 Gruppelivsforsikring

5320 Annen opplysningspliktig personalforsikring

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

5335 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

* Konto lagt til av dib

Brukes til bokføring av andre opplysningspliktige godtgjørelser som ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Stikkord: oppgavepliktig, aga

5399 Motkonto for gruppe 53