5400 Arbeidsgiveravgift

Det skal som hovedregel betales arbeidsgiveravgift til folketrygden av lønn og annen godtgjørelse som er innberetningspliktig, se ftrl. § 23-2. Se forskrift 30.12.1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten.

Arbeidsgiveravgiften er en kostnad for bedriftene som kostnadsføres på samme tidspunkt som utbetaling av pliktig lønn og annen godtgjørelse. Regnskapsmessig føres det til debet på konto 5400 Arbeidsgiveravgift og til kredit på konto 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift.

Det er viktig å skille mellom konto 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift og 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn. Påløpt arbeidsgiveravgift er kun en avsetning i regnskapet og er ikke skyldig skatteoppkreveren før utbetalingen av lønnen faktisk er gjort. Den avsatte avgiften skal derfor ikke med i terminens avgiftsoppgjør siden det kun er arbeidsgiveravgift som er skyldig skatteoppkreveren i den inneværende terminen som skal stå på konto 2770.

[EN: Employers’ national insurance contributions]

Stikkord: 5400, konto 5400, konto 5400 arbeidsgiveravgift, aga, kostand, omkostning

5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

5406 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift

5430 Finansskatt på lønn

5431 Finansskatt på påløpte feriepenger

5434 Påløpt finansskatt påløpt lønn

5435 Påløpt finansskatt påløpte feriepenger

5436 Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer