5400 Arbeidsgiveravgift

5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

5406 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer

Her kostnadsføres påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre arbeidsgiveravgiftspliktige honorarer. Motkonto som kan brukes er konto 2782 Påløpt arbeidsgiveravgift andre honorarer.

[EN: Accrued employers’ national insurance contributions on accrued other fees]

Stikkord: aga, honnorar, kostand, omkostning

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift

5430 Finansskatt på lønn

5431 Finansskatt på påløpte feriepenger

5434 Påløpt finansskatt påløpt lønn

5435 Påløpt finansskatt påløpte feriepenger

5436 Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer