5400 Arbeidsgiveravgift

5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

5406 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift

Utbetalte skattefrie/skattepliktige pensjoner til tidligere ansatte bokføres på denne kontoen.

Dette kan være:

  • skattefri etterpensjon
  • skattepliktig etterpensjon
  • pensjon i dødsmåneden

[EN: Reportable pension costs expenced, not insured]

Stikkord: kostand, omkostning, aga

5430 Finansskatt på lønn

5431 Finansskatt på påløpte feriepenger

5434 Påløpt finansskatt påløpt lønn

5435 Påløpt finansskatt påløpte feriepenger

5436 Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer