5400 Arbeidsgiveravgift

5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

5406 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift

5430 Finansskatt på lønn

[EN: Finance tax on wages and salaries]

Stikkord: arbeidsvederlag, aga, kostand, omkostning

5431 Finansskatt på påløpte feriepenger

5434 Påløpt finansskatt påløpt lønn

5435 Påløpt finansskatt påløpte feriepenger

5436 Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer