5600 Arbeidsgodtgjørelse til eiere i DLS

Mot denne kontoen føres godtgjørelse til deltakere i selskaper med deltakerfastsetting (tidl. deltakerliknet selskap) etter selskapsloven § 2-26 første ledd, samt arbeidsgodgjørelse som utbetaltes i form av skjevdeling av overskudd.

[EN: Labour remuneration to owners of general partnership companies]