5700 Lærlingtilskudd

Mottak av lærlingtilskudd kan føres mot denne kontoen.

[EN: Apprentice grant]

Stikkord: lærlingstøtte, tilskudd lærlinger, konto 5700 lærlingtilskudd

5750 Annet lønnstilskudd