5700 Lærlingtilskudd

5750 Annet lønnstilskudd

Her kan andre lønnstilskudd fra f.eks. NAV føres. Formålet med lønnstilskuddet er å gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette arbeidssøkere som har problemer med å finne jobb. Arbeidstaker er ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår og lønnstilskuddet skal være en kompensasjon til arbeidsgiver for lavere produksjon.

Utbetaling av lønnstilskudd fra NAV til arbeidsgiver vil ikke redusere arbeidsgiveravgiften.

Tilskuddet føres til kredit på denne kontoen.

[EN: Other wage subsidies]

Stikkord: lønnstilskudd, konto 5750 annet lønnstilskudd, arbeidsvederlag