5800 Refusjon av sykepenger

5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift

Per 1. januar 2006 skal det ikke betales arbeidsgiveravgift av lønn og feriepenger dersom arbeidsgiveren får dette refundert etter reglene i ftrl. § 8-20 tredje ledd, § 8-21 tredje ledd eller § 22-3, jf. ftrl. § 23-2 femte ledd. Dette gjelder f.eks. ved refusjon av sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger. For mer, se Refusjon av sykepenger, foreldrepenger mm..

[EN: Reimbursement of national insurance contributions]

Stikkord: aga

5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak

5890 Annen refusjon

5899 Motkonto for gruppe 58