5800 Refusjon av sykepenger

5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift

5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak

På denne kontoen føres refusjon av lønn som bedriften mottar fra NAV for personer som er tatt inn i arbeidsrettede tiltak.

Selve lønnsutbetalingen til tiltaksdeltakeren bokføres av praktiske årsaker på egen konto i 50xx gruppen, for utfyllinger og avstemminger av oppgaver i forbindelse med årsoppgjøret.

[EN: Refund, labour market schemes]

5890 Annen refusjon

5899 Motkonto for gruppe 58