5800 Refusjon av sykepenger

5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift

5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak

5890 Annen refusjon

[EN: Other refunds]

5899 Motkonto for gruppe 58