5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget

5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget

5910 Kantinekostnad

5915 Overtidsmat

5919 Trekk kantinekostnader ansatte

5920 Yrkesskadeforsikring

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte i virksomheten. Selve betalingen av forsikringspremien bokføres på denne kontoen.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers betaling av premie etter lov om yrkesskadeforsikring, se UTV 1991/293, og premien er heller ikke innberetningspliktig.

Dersom det tegnes tilleggsforsikringer ut over dette vil merpremien være skattepliktig for den ansatte. Se konto 5254 Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del for mer om den skattepliktige delen av yrkesskadeforsikringen.

[EN: Occupational injury insurance]

Stikkord: yrkeskadeforsikring, kostand, omkostning

5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring

5941 LO/NHO-ordningen (O og U og sluttvederlag)

5942 LO/NHO-ordningen (AFP)

5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

5990 Annen personalkostnad

5999 Motkonto for gruppe 59