5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget

5905 Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget

5910 Kantinekostnad

5915 Overtidsmat

5919 Trekk kantinekostnader ansatte

5920 Yrkesskadeforsikring

5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring

5941 LO/NHO-ordningen (O og U og sluttvederlag)

5942 LO/NHO-ordningen (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en avtale mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og staten som gjør det mulig å gå av med pensjon før oppnådd pensjonsalder ifølge folketrygden (67 år). Nedre grense for førtidspensjon er fom. 1. mars 1998 satt til 62 år.

[EN: LO/NHO scheme (AFP)]

Stikkord: nho ordningen, konto 5942 lo/nho-ordningen (afp), kostand, omkostning

5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

5990 Annen personalkostnad

5999 Motkonto for gruppe 59