6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse

Frakt og andre transportkostnader som påløper ved salg av varer som sendes ut til kunder. Kontoene i 61 gruppen brukes kun ved salg av varer. Når det gjelder kjøp av varer brukes egne kontoer for frakt i 4xxx gruppen.

Frakt av varer for salg er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift. Dersom det fraktes varer ut av landet vil faktura ikke inneholde merverdiavgift.

Dersom disse fraktkostnadene viderefaktureres til kundene kan de være av interesse å lage egen konto for utfakturert frakt ved salg i 3xxx gruppen for å få oversikt over netto fraktkostnad.

[EN: Freight, transport costs and insurance for shipment of goods]

Stikkord: idrett, kostand, omkostning, omsetning

6110 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse

6190 Annen frakt- og transportkostnad ved salg