6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse

6110 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse

Kostnader som omfatter toll og spedisjon i forbindelse med et salg, føres mot denne kontoen.

[EN: Customs duty and forwarding cost for shipment of goods]

Stikkord: kostand, omkostning, idrett, omsetning

6190 Annen frakt- og transportkostnad ved salg