6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse

6110 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse

6190 Annen frakt- og transportkostnad ved salg

[EN: Other freight and transport cost related to sales]

Stikkord: idrett, kostand, omkostning, omsetning