6200 Elektrisitet

6210 Gass

6220 Fyringsolje

6230 Kull, koks

På denne kontoen bokføres kjøp av kull og koks til bruk ved produksjon. Kull og koks som brukes oppvarming av næringslokaler skal bokføres under konto 6345 Varme.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av kull og koks til bruk i produksjon ved avgiftspliktig virksomheten, se mval. § 8-1.

[EN: Coal, coke]

Stikkord: kommandittselskap

6240 Ved

6250 Bensin, dieselolje

6260 Vann

6290 Annet brensel