6200 Elektrisitet

6210 Gass

6220 Fyringsolje

6230 Kull, koks

6240 Ved

På denne kontoen bokføres kjøp av ved til bruk ved produksjon. Ved som brukes til oppvarming av næringslokaler skal bokføres under konto 6345 Varme.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av ved til bruk i produksjon ved avgiftspliktig virksomheten, se mval. § 8-1.

[EN: Firewood]

Stikkord: kommandittselskap

6250 Bensin, dieselolje

6260 Vann

6290 Annet brensel