6200 Elektrisitet

6210 Gass

6220 Fyringsolje

6230 Kull, koks

6240 Ved

6250 Bensin, dieselolje

På denne kontoen bokføres kjøp av bensin og dieselolje til bruk ved produksjon.

For bensin og diesel som benyttes til drivstoff på egne kjøretøy brukes konto 7000 eller andre underkontoer i 70 gruppen. Dersom bensin eller diesel brukes til transportmidler, kjøretøy eller andre hjelpeverktøy til bruk i produksjon av varer eller tjenester, anbefales slike kostnader å bokføres under 62 gruppen.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av bensin og dieselolje til bruk i produksjon ved avgiftspliktig virksomheten, se mval. § 8-1.

[EN: Petrol, diesel fuel]

Stikkord: anleggsdiesel, konto 6250 bensin, dieselolje, drivstoff, kommandittselskap

6260 Vann

6290 Annet brensel