6200 Elektrisitet

6210 Gass

6220 Fyringsolje

6230 Kull, koks

6240 Ved

6250 Bensin, dieselolje

6260 Vann

På denne kontoen bokføres kostnader til vann i forbindelse med produksjon. Eventuelle vannavgifter knyttet til bruk av næringslokaler skal bokføres under konto 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av vann til bruk i produksjon ved avgiftspliktig virksomheten, se mval. § 8-1.

[EN: Water]

Stikkord: kommandittselskap

6290 Annet brensel