6300 Leie lokale

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

Kostnader i forbindelse med renovasjon, vann, avløp og feiing ol. i forbindelse med næringsbygg bokføres på denne kontoen.

[EN: Waste disposal, water, sewage etc.]

Stikkord: kostand, omkostning

6340 Lys

6345 Varme

6360 Renhold

6391 Felles-/administrasjonskostnad senterforening

6399 Annen kostnad lokaler