6300 Leie lokale

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

6340 Lys

6345 Varme

Konto 6340 Lys og konto 6345 Varme kan slås sammen dersom det ikke er behov for å skille mellom slike kostnader.

Disse kontoene brukes til lys og varme i bygninger og lokaler.

[EN: Heating]

Stikkord: fyring, strøm, kostand, omkostning

6360 Renhold

6391 Felles-/administrasjonskostnad senterforening

6399 Annen kostnad lokaler