6300 Leie lokale

6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.

6340 Lys

6345 Varme

6360 Renhold

6391 Felles-/administrasjonskostnad senterforening

6399 Annen kostnad lokaler

Kostnader som ikke har egen konto i 63xx gruppen bokføres her.

Andre kontorkostnader kan være:

 • alarmanlegg
 • brannvernsutstyr
 • busker/blomster i lokalene
 • andre dekorasjoner
 • energiøkonomiseringstiltak (ENØK-tiltak)
 • fasadeskilt
 • fotografier
 • lyspærer
 • opplysningsskilt
 • overvåkning
 • parkeringsskilt
 • reklameskilt
 • sikringer
 • snørydding
 • utrykninger

[EN: Other costs related to premises]

Stikkord: kostand, omkostning