6400 Leie maskiner

Leie av maskiner til bruk i virksomheten kostnadsføres på denne konto. For praktiske årsaker er det viktig å merke posteringen med en forklarende tekst. Leiekostnadene er fradragsberettiget for merverdiavgift dersom maskinene brukes i avgiftspliktig virksomhet.

Dersom det betales forskuddsleasing, skal denne aktiveres på konto 1397 og kostnaden fordeles jevnt (lineært) gjennom hele leasingperioden.

Blir maskinene også brukt privat, vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift for den delen som gjelder privat bruk. Det må også vurderes om den private bruken skal innrapporteres på den ansatte.

[EN: Rental of machinery]

Stikkord: leasing, innventar

6410 Leie inventar

6420 Leie datasystemer

6430 Leie andre kontormaskiner

6440 Leie transportmidler

6490 Annen leiekostnad