6400 Leie maskiner

6410 Leie inventar

Leie og leasing av inventar er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig næring.

Inventar kan være:

  • kontormøbler
  • butikkinventar
  • frisørinventar
  • laboratorieinventar

Dersom det blir betalt et leie-/leasing forskudd, skal beløpet aktiveres på konto 1397 og kostnaden fordeles jevnt (lineært) gjennom hele leie-/leasingperioden.

[EN: Rental of fixtures and fittings]

Stikkord: leasing, innventar

6420 Leie datasystemer

6430 Leie andre kontormaskiner

6440 Leie transportmidler

6490 Annen leiekostnad