6400 Leie maskiner

6410 Leie inventar

6420 Leie datasystemer

6430 Leie andre kontormaskiner

Leie av for eksemplet kopimaskiner, makuleringsmaskiner o.l. som blir brukt i brukt i virksomheten, kostnadsføres mot denne kontoen. Leiekostnaden er fradragsberettiget for merverdiavgift, så lenge maskinene blir brukt i den avgiftspliktige virksomheten. Forskuddsbetalt leasing føres mot konto 1397, og periodiseres lineært igjennom leasingperioden. Det er fradrag for merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet.

[EN: Rental of other office machines]

Stikkord: leasing, innventar

6440 Leie transportmidler

6490 Annen leiekostnad