6400 Leie maskiner

6410 Leie inventar

6420 Leie datasystemer

6430 Leie andre kontormaskiner

6440 Leie transportmidler

Kostnader til leie eller leasing av transportmidler som ikke er personkjøretøy, er fradragsberettiget for merverdiavgift dersom transportmiddelet brukes i avgiftspliktig virksomhet. For definisjon av personkjøretøy, se fmva. § 1-3-1.

Av praktiske årsaker kan det være lurt å opprette to konti for bokføring av henholdsvis fradragsberettiget leie av transportmidler som ikke er personkjøretøy, og ikke fradragsberettiget leie av personkjøretøy. Virksomheter som driver med persontransportbefordring har fradrag for inngående merverdiavgift også på personkjøretøy.

Dersom det betales forskuddsleasing, skal denne aktiveres på konto 1397 og kostnaden fordeles jevnt (lineært) gjennom hele leasingperioden. Årsavgift for leasing biler bokføres sammen med leasingkostnadene på denne kontoen.

Brukes bilen også privat, vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift for den delen som gjelder privat kjøring.

[EN: Rental of means of transport]

Stikkord: leasing, idrett, innventar

6490 Annen leiekostnad