6500 Motordrevet verktøy

6510 Håndverktøy

6520 Hjelpeverktøy

Hjelpeverktøy kan f.eks. være:

  • spader
  • trillebår
  • snømåker
  • maleutstyr
  • lasteutstyr
  • jekketraller
  • stiger
  • arbeidsbenker
  • lys
  • skjøteledninger

Det kan være vanskelig å skille mellom hva som skal bokføres på hhv. konto 6500 Motordrevet verktøy, 6510 Håndverktøy, 6520 Hjelpeverktøy og 6530 Spesialverktøy.

I de tilfeller der sammenslåing av disse kontoene gir et mer oversiktlig årsregnskap, bør det kun brukes en konto der alle slike verktøykostnader registreres.

Reglene for aktivering gjelder for alle typer verktøy til bruk i virksomheten.

[EN: Auxiliary tools]

Stikkord: forgrener, grenuttak, skjøtekabel, konto 6520 hjelpeverktøy, innventar

6530 Spesialverktøy

6540 Inventar

6551 Datautstyr

6552 Programvare anskaffelse

6553 Programvare årlig vedlikehold

6560 Rekvisita

6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig

6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

6575 Verneutstyr

6590 Annet driftsmateriale