6500 Motordrevet verktøy

6510 Håndverktøy

6520 Hjelpeverktøy

6530 Spesialverktøy

6540 Inventar

6551 Datautstyr

6552 Programvare anskaffelse

Programvare (software) til bruk i virksomheten kostnadsføres på denne konto dersom eiendelen ikke aktiveres. For praktiske årsaker er det viktig å merke posteringen med en forklarende tekst.

Dersom programvaren skal aktiveres i følge aktiveringskriteriene, er det mest oversiktlig både mht. merverdiavgift og avstemminger at kjøpet bokføres på denne kontoen for deretter å føre netto anskaffelseskostnad (ekskl. mva) til kredit på konto 6552 og debet på konto 1200 i balansen. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å opprette egne balansekonti for forskjellige hovedtyper av inventar, f.eks. egne konti for generell inventar, datautstyr (hardware), programvare anskaffelser og møbler.

Dersom programvaren ikke kjøpes vil eiendomsretten ikke bli overført. Kjøper vil i stedet kun betaler en årlig lisensavgift e.l. for bruksrett til programvaren. I dette tilfellet bokføres den årlige lisensavgiften på konto 6420.

[EN: Software, procurement]

Stikkord: software, dataprogram, innventar

6553 Programvare årlig vedlikehold

6560 Rekvisita

6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig

6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

6575 Verneutstyr

6590 Annet driftsmateriale