6500 Motordrevet verktøy

6510 Håndverktøy

6520 Hjelpeverktøy

6530 Spesialverktøy

6540 Inventar

6551 Datautstyr

6552 Programvare anskaffelse

6553 Programvare årlig vedlikehold

Dersom det betales en årlig vedlikeholdskostnad i forbindelse med kjøp av programvare, kan man velge å bokføre dette på egen konto 6553. I enkelte tilfeller er det ikke behov for å skille mellom programvarekjøp og vedlikeholdskostnader, og det vil være naturlig å bokføre kostnadene samlet på konto 6552.

[EN: Software, annual maintenance]

Stikkord: software, dataprogram, reparasjon, innventar

6560 Rekvisita

6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig

6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

6575 Verneutstyr

6590 Annet driftsmateriale