6500 Motordrevet verktøy

6510 Håndverktøy

6520 Hjelpeverktøy

6530 Spesialverktøy

6540 Inventar

6551 Datautstyr

6552 Programvare anskaffelse

6553 Programvare årlig vedlikehold

6560 Rekvisita

6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig

Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers dekning av arbeidstøy stilt til disposisjon for den ansatte er opplysningspliktig og kostnaden bokføres på denne kontoen.

Selve innberetningen gjøres i lønnssystemet og føres til debet på konto 5280 Annen fordel i arbeidsforhold og kredit mot konto 5290 Motkonto for gruppe 52.

[EN: Work clothing, reportable]

Stikkord: 6570, konto 6570, konto 6570 arbeidsklær, opplysningspliktig, arbeidklær, arbeidstøy, oppgavepliktig, innventar

6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

6575 Verneutstyr

6590 Annet driftsmateriale