6500 Motordrevet verktøy

6510 Håndverktøy

6520 Hjelpeverktøy

6530 Spesialverktøy

6540 Inventar

6551 Datautstyr

6552 Programvare anskaffelse

6553 Programvare årlig vedlikehold

6560 Rekvisita

6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig

6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

Skattefri fordel ved arbeidsgivers dekning av tøy, uniform og verne- og vareklær, som ikke er opplysningspliktig bokføres på denne kontoen. Vedlikehold av tøy som vask og rens bokføres også på denne kontoen når dette ikke er skattepliktig for den ansatte.

Kostnader til databriller for den ansatte når arbeidsgiver dekker dette innenfor de skattefrie reglene kan føres på denne kontoen.

[EN: Work clothing, non-reportable]

Stikkord: arbeidklær, arbeidstøy, oppgavepliktig, innventar

6575 Verneutstyr

6590 Annet driftsmateriale