6500 Motordrevet verktøy

6510 Håndverktøy

6520 Hjelpeverktøy

6530 Spesialverktøy

6540 Inventar

6551 Datautstyr

6552 Programvare anskaffelse

6553 Programvare årlig vedlikehold

6560 Rekvisita

6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig

6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

6575 Verneutstyr

Kjøp av verneutstyr til bruk i virksomheten bokføres på denne kontoen dersom kostnaden ikke skal aktiveres.

Regnskapsmessig aktivering skjer i praksis ofte etter skattemessige vurderingskriterier:

  • Nytt og brukt verktøy, kostpris >kr 15 000 og levetid >3 år
  • Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester (f.eks. frakt og montering av tilleggsutstyr), skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

[EN: Protective gear]

Stikkord: innventar

6590 Annet driftsmateriale