6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

Reparasjon og vedlikehold er definert som arbeider som bringer formuesobjektet tilbake i den stand den tidligere har vært.

Påkostninger er arbeider som fører formuesobjektet til en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært i, f.eks. moderniseringer eller rene endringer. Det er uten betydning om arbeidet fører til en verdiøkning på formuesobjektet eller ikke. For mer info se Skatte-ABC.

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar som f.eks. datautstyr, skrivere, kopieringsmaskiner, frankeringsmaskiner og annet utstyr kjøpt inn i avgiftspliktig næring, er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Påkostninger aktiveres i balansen på samme konto som anskaffelseskostnaden ble bokført dersom aktiveringsreglene tilsier dette.

[EN: Repair and maintenance of equipment]

Stikkord: vedlikehold, reparasjon

6690 Reparasjon og vedlikehold annet