6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

6690 Reparasjon og vedlikehold annet

Kostnader til reparasjon og vedlikehold som går utover nevnt utstyr i konto 6620, føres mot denne kontoen.

[EN: Other repair and maintenance]

Stikkord: vedlikehold, reparasjon