6700 Revisjonshonorar

6702 Honorar annen bistand fra revisor

Honorar for annen bistand enn lovpålagt revisjon føres mot denne kontoen. Kostnader i forbindelse med lovpålagt revisjon av regnskapet, føres mot konto 6700.

I noter skal revisjonshonorar fordeles på følgende områder:

For små foretak:

  • Ordinært revisjonshonorar
  • Andre tjenester levert av revisor

For øvrige foretak:

  • Lovpålagt revisjon
  • Andre attestasjonstjenester
  • Skatterådgivning
  • Andre tjenester utenfor revisjonen

[EN: Auditors' remuneration for other services]

Stikkord: honnorar

6705 Regnskapshonorar

6706 Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

6726 Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget

6750 Honorar for databistand

6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig