6700 Revisjonshonorar

6702 Honorar annen bistand fra revisor

6705 Regnskapshonorar

6706 Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

Kjøp av juridiske tjenester som er fradragsberettigede ifølge sktl. § 6-1 bokføres på denne kontoen.

Dette kan f.eks. være bistand ved rådgivning, forhandlinger og rettssaker, som tar sikte på å erverve, vedlikeholde og sikre skattepliktig inntekt.

[EN: Fees for legal services, deductible]

Stikkord: honnorar

6726 Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget

6750 Honorar for databistand

6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig