6700 Revisjonshonorar

6702 Honorar annen bistand fra revisor

6705 Regnskapshonorar

6706 Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

6726 Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget

Kjøp av juridiske tjenester som ikke er fradragsberettigede ifølge sktl. § 6-1 bokføres på denne kontoen.

Dette kan f.eks. være bistand ved rådgivning, forhandlinger og rettssaker i forbindelse med:

  • erstatningssøksmål i yrkessammenheng der skattyter har pådratt seg erstatningsansvar for forsettlig handling, vil det ikke foreligge fradragsrett
  • kostnader til ren skatteplanlegging
  • kostnader til bistand ved klage/rettssak vedrørende ilignet inntekts- og/eller formuesskatt

[EN: Fees for legal services, non-deductible]

Stikkord: honnorar

6750 Honorar for databistand

6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig