6700 Revisjonshonorar

6702 Honorar annen bistand fra revisor

6705 Regnskapshonorar

6706 Honorarer annen bistand fra regnskapsfører

6720 Honorar for annen økonomisk rådgivning

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget

6726 Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget

6750 Honorar for databistand

Kjøp av datatjenester og brukerstøttetjenester i forbindelse med data som er fradragsberettiget jf. sktl. § 6-1, føres mot denne kontoen.

[EN: Fees for computer services]

Stikkord: honnorar

6790 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig

6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig