6800 Kontorrekvisita

Denne kontoen brukes til rekvisita som er relaterte til kontordrift. Med dette menes papir, blekkpatroner, permer, konvolutter, skrivesaker osv.

[EN: Office supplies]

Stikkord: 6810, konto 6800 kontorrekvisita, kontormateriell, kostand, omkostning, kommandittselskap

6820 Trykksak

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

6890 Annen kontorkostnad