6800 Kontorrekvisita

6820 Trykksak

Trykksaker er f.eks.

 • adresselister - kunder ol.
 • bedriftsavis
 • brosjyrer
 • brukermanualer
 • kataloger
 • prislister
 • plakater
 • brevark og konvolutter m/logo
 • flyers
 • etiketter
 • invitasjoner

Kjøp av trykksaker er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift dersom det er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

[EN: Printed matter]

Stikkord: kommandittselskap, kostand, omkostning

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

6890 Annen kontorkostnad