6800 Kontorrekvisita

6820 Trykksak

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

Aviser som bedriften betaler og som brukes i virksomheten eller av ansatte.

Aviser, bøker og tidsskrifter kan være fakturert både med og uten merverdiavgift, og det kan være lurt å skille dette på hver sin konto for å lette avstemmingen av merverdiavgiften.

Eksempler kan være enkeltkjøp og abonnement på bøker, aviser eller tidsskrifter, faglitteratur, webbaserte oppslagsverk eller oppslagsverk på ulike elektroniske media.

Dersom ansatte skal innrapporteres for fri avis, gjøres dette med en regulering debet 5220 og kredit 5290.

[EN: Newspapers, journals/periodicals, books etc.]

Stikkord: ukeblad, magasin, fagtidsskrift, faglig ukeblad, kostand, omkostning, kommandittselskap

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

6890 Annen kontorkostnad